Добре дошли на официалният уебсайт на ЕЛМАУС КО

Надявам се тук да откриете полезна информация за нашата компания и възможности.
Ще се радвам, ако изберете нас, за да работим заедно.

Петър Петров
Управител

За фирмата

“Елмаус Ко” ЕООД е учредено на...
УПРАВЛЕНИЕ:
Петър Маринов Петров – Управител

СТРАТЕГИЯ

Корабостроенето като цяло е печеливш отрасъл. Убедили сме се, че…

НОВИНИ

„ЕЛМАУС КО“ ЕООД сключи договор за предоставяне на…

За нас

“Елмаус Ко” ЕООД е учредено

на 10.11.2003 г. Новоучреденото дружество е приемник на дейността на предишния ЕТ”Елмаус-Петър Петров”, вписан в регистъра за едноличните и колективни фирми на 25.06.1991 г..

Управление

СТРАТЕГИЯ

Корабостроенето като цяло е печеливш отрасъл. Убедили сме се, че когато става дума за крайбрежието на Финландия, Норвегия и Швеция (корабостроителница на Европа от векове) не може да става и дума за лоша рентабилност. Естествено това е така, защото там качеството е традиция и култ. Това е и наш приоритет.

Паралелно с това изпълняваме поръчки и на различни български и чуждестранни фирми в областта на машиностроенето, корабостроенето и кораборемонта.

Усвоените при нас технологии и методи позволяват 100% от продукцията ни независимо от нейната серийност да се произвежда на CNC-стругове и обработващи центри, което осигурява стабилно и гарантирано качество при конкурентни цени.

НОВИНИ

„ЕЛМАУС КО“ ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0522-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

30.09.2016 „Елмаус ко" ЕООД изпълнява ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0522-C01

 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 5-осен обработващ център“. Тръжната документация може да бъде свалена 

Тук