Добре дошли на официалният уебсайт на ЕЛМАУС КО

Надявам се тук да откриете полезна информация за нашата компания и възможности.
Ще се радвам, ако изберете нас, за да работим заедно.

Петър Петров
Управител

За фирмата

“Елмаус Ко” ЕООД е учредено на...
УПРАВЛЕНИЕ:
Петър Маринов Петров – Управител

СТРАТЕГИЯ

Корабостроенето като цяло е печеливш отрасъл. Убедили сме се, че…

НОВИНИ

„ЕЛМАУС КО“ ЕООД сключи договор за предоставяне на…

За нас

“Елмаус Ко” ЕООД е учредено

на 10.11.2003 г. Новоучреденото дружество е приемник на дейността на предишния ЕТ”Елмаус-Петър Петров”, вписан в регистъра за едноличните и колективни фирми на 25.06.1991 г..

Управление

години опит в машиностроенето

СТРАТЕГИЯ

Корабостроенето като цяло е печеливш отрасъл. Убедили сме се, че когато става дума за крайбрежието на Финландия, Норвегия и Швеция (корабостроителница на Европа от векове) не може да става и дума за лоша рентабилност. Естествено това е така, защото там качеството е традиция и култ. Това е и наш приоритет.

Паралелно с това изпълняваме поръчки и на различни български и чуждестранни фирми в областта на машиностроенето, корабостроенето и кораборемонта.

Усвоените при нас технологии и методи позволяват 100% от продукцията ни независимо от нейната серийност да се произвежда на CNC-стругове и обработващи центри, което осигурява стабилно и гарантирано качество при конкурентни цени.

НОВИНИ

ЕЛМАУС КО ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-1209-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

10.04.2023 „Елмаус ко" ЕООД изпълнява ДБФП № BG-RRP-3.004-1209-C01

Във връзка с изпълнението на договор № BG-RRP-3.004-1209-C01, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, ЕЛМАУС КО ЕООД провежда процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на:

– CNC струг първи вид – 1 бр.

– CNC струг втори вид- 1 бр.

– CNC вертикален машинен център – 1 бр.

Документи за участие :