Оборудване

Освен основното си оборудване, фирмата разполага и
със следните
по-важни ДМА:

Свързани с производството:

– CNC стругове – (оборудвани с CNC FANUC 0i Mate-TC);
– Високо скоростен струг Hitachi-Seiki TS15 с прътоподаващо устройство
– Каруселен струг с CNC управление FANUC 6T;
– CNC обработващ център Deckel Maho DMU 60P(4.5 оси);
– CNC обработващ център Deckel Maho DMC 60U(4.5 оси / палетна станция с 2 палета);

– CNC вертикален обработващ център OKUMA MC5-VA(3 оси);
– CNC хоризонтален обработващ център(3 оси);
– CNC лентови отрезни машини;
– универсални стругове, фрези и др.;
– заваръчна техника;

НОВИНИ

9

„ЕЛМАУС КО“ ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0522-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

9

Повече информация можете да намерите

9

30.09.2016 „Елмаус ко“ ЕООД изпълнява ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0522-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 5-осен обработващ център“. Тръжната документация може да бъде свалена ТУК