Дейности

Основната част от продукцията ни е за
корабостроителници във Финландия и Норвегия.

Процесът на договаряне е

непрекъснат и обхваща период на доставка от 1 седмица (спешна) до доставки след 18 месеца.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 – Ротационни детайли с диаметър до 800 мм и дължина до 1200 мм;
– Работна зона на обработващите центри 1200 х 550 х 500 мм;
– Детайли със сложна форма – шнекове, матрици, храповици и др.;
– Цилиндрични и конусни зъбни колела:

  • Максимален диаметър: 700 мм

  • Максимален модул – без ограничения

Усвоените при нас технологии и методи позволяват 100% от продукцията ни независимо от нейната серийност да се произвежда на CNC-стругове и обработващи центри, което осигурява стабилно и гарантирано качество при конкурентни цени.